Barnehjem

Norsk Nødhjelp driver barnehjem i Tanzania og Kenya. Felles for barna som bor her er at de var alene og uten forsørgere, og gikk en svært utrygg fremtid i møte. Mange kommer fra slumområder, eller blir funnet forlatt i byer og skoger. Noen blir levert ‘på døren’ av desperate foreldre som er døende av Aids. 

Vi er opptatt av at barnehjemmene drives som et hjem og ikke som en institusjon. Her får de mange søsken og en familie å vokse opp i, med trygge voksne. Vi sørger også for at de får gå på gode skoler og blir tett fulgt opp helt til de blir selvstendige voksne. 

Våre barnehjem:

Napastaaheimen

Samaritan Village

Powered by Cornerstone