Hvem er vi

Norsk Nødhjelp - Sammen om selvstendighet!

Norsk Nødhjelp (NN) ble stiftet i 1990 på bakgrunn av de grusomme bildene av barna som levde i Romanias kloakksystemer som da gikk på norske tv-skjermer. NN startet med hjelpesendinger til Romania og arbeider i dag i Albania, Romania, Kenya og Tanzania.

Norsk Nødhjelps formål er:

  • Å hjelpe mennesker, særlig barn og barnefamilier, som lever i ekstrem fattigdom
  • Å hurtig iverksette nødvendige tiltak for innsamling av midler og materiell til dette formål 
  • Å gi bidragsytere og interesserte jevnlig informasjon gjennom nyhetsbrev, blad og annet informasjonsmateriell om hjelpearbeidet. I alle våre samarbeidsland har vi gode samarbeidspartnere som vi har arbeidet med i mange år og som vi stoler på.

Her kan du lese mer om vårt bistandsarbeid: 

Oppvekst og skole

Nødhjelp

Inkludering

Norsk Nødhjelp er godkjent av Innsamlingskontrollen, Norges kontrollorgan for organisasjoner som driver innsamling. Vi er også registrert hos Lotteri- og stiftelsestilsynet (Grasrotandelen), medlem av Norges Innsamlingsråd, og godkjent samarbeidspartner av Norad.


Våre inntekter kommer fra ca. 3800 faste og sporadiske givere over hele landet, samt viktige samarbeidspartnere som skoler og bedrifter. Vårt arbeid er basert på få ansatte men mange frivillige, derfor går en svært lav andel av inntektene til administrasjon.

Regnskapsansvarlig: Azets,
Revisor Cirkelen Tønsberg AS
Organisasjonsnummer: NO 970 935 398

Powered by Cornerstone