Hvem er vi

Norsk Nødhjelp - fra hånd til hånd

Stiftelsen Norsk Nødhjelp jobber for en bedre fremtid for barn som lever i fattigdom og mennesker som lever i utenforskap. Vi gir barn og unge som vokser opp uten foreldre en trygg oppvekst og skolegang. Vi støtter familier som lever i fattigdom, og arbeider for sosial inkludering for mennesker med funksjonsnedsettelser og andre marginaliserte grupper.

Norsk Nødhjelp ble stiftet i 1990, da krisen i Romania og de grusomme forholdene som foreldreløse barn der levde under, ble kjent i Norge. Norsk Nødhjelp fokuserer på nærhet til prosjektene, direkte og responsiv bistand i form av finansiell og praktisk støtte. Hjelpen går fra hånd til hånd, enten symbolsk eller i praksis.

Norsk Nødhjelps formål er å:

  • Bekjempe fattigdom, fremme sosial inkludering og skape bærekraftig utvikling med særlig vekt på familier og barn uten omsorg.
  • Iverksette nødvendige tiltak for innsamling av midler, og materiell til dette formål, i samarbeid med frivillige.
  • Kommunisere regelmessig om organisasjonens arbeid til følgere og støttespillere gjennom media, digitale, og tradisjonelle kanaler.

Vårt arbeid utføres i samarbeid med lokale partnerorganisasjoner. Partnerorganisasjonene er lokalt forankret, jobber mot de samme målene og følger de samme etiske retningslinjene som Norsk Nødhjelp.

FNs bærekraftsmål er førende for alt vårt arbeid. Norsk Nødhjelp skal sørge for at våre prosjekter bidrar til bærekraftig utvikling og at vi tar hensyn til miljøet og fremtidige generasjoner i våre beslutninger.

Disse bærekraftsmålene jobber vi mot:

  • Bærekraftsmål nr. 1: Utrydde fattigdom
  • Bærekraftsmål nr. 3: God helse og livskvalitet
  • Bærekraftsmål nr. 4: God utdanning
  • Bærekraftsmål nr. 5: Likestilling mellom kjønnene
  • Bærekraftsmål nr. 10: Mindre ulikhet
  • Bærekraftsmål nr. 16: Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

Her kan du lese mer om vårt arbeid: 

Trygg oppvekst

Skolegang

Sosial inkludering

Nødhjelp

Norsk Nødhjelp er godkjent av Innsamlingskontrollen, Norges kontrollorgan for organisasjoner som driver innsamling. Vi er også registrert hos Lotteri- og stiftelsestilsynet (Grasrotandelen), medlem av Norges Innsamlingsråd, Fundraising Norge og Frivillighet Norge.
Våre inntekter kommer fra ca. 3800 faste og sporadiske givere over hele landet, samt viktige samarbeidspartnere som skoler og bedrifter. Vårt arbeid er basert på få ansatte men mange frivillige, derfor går en svært lav andel av inntektene til administrasjon.

Regnskapsansvarlig: Azets,
Revisor: Hotvedt & Co AS
Organisasjonsnummer: NO 970 935 398

Powered by Cornerstone