ditt personvern

Vi behandler alle opplysninger om våre givere - som navn, adresse, telefonnummer, fødselsnummer og bidrag som er gitt - strengt konfidensielt. Opplysningene brukes til å oppfylle avtaler med deg som giver, til å oppfylle organisasjonens rettslige forpliktelser i forhold til skattelov og regnskapslov og til å drive informasjon og innsamling av midler for Norsk Nødhjelp.
Behandlingen skjer i henhold til Personopplysningslovens § 8.
Vi utleverer ikke personopplysninger til andre, med unntak av frivillig innrapportering av skattefradrag. Unødvendige opplysninger vil bli slettet når oppbevaring ikke lenger er nødvendig ut fra formålet med oppbevaringen.
Behandlingsansvarlig er Norsk Nødhjelps daglig leder; Helene Mo Kaarby.
Det er frivillig å gi fra seg personopplysninger. Du kan ved skriftlig henvendelse kreve innsyn i hvilke opplysninger som er registrert og hvordan disse benyttes.
Kontakt oss gjerne på telefon 33 07 12 00 dersom du vil rette feil navn og adresse, vil endre type eller antall henvendelser, be om å bli slettet eller inngå faste giveravtaler. 

 

NÅR DU GIR EN GAVE TIL NORSK NØDHJELP

Ved å gi en gave til våre prosjekter anser vi deg som giver (gjelder ikke kjøp i nettbutikk), og sender deg informasjon om hva dine penger går til. Denne informasjonen inneholder vårt NN-magasin som blir utgitt fire ganger i året, takkebrev, reisebrev og spesielle innsamlingskampanjer. Som fadder vil du i tillegg motta et brev fra fadderbarnet ditt en gang i året.

Med hver utsendelse følger det en frivillig gavegiro som du kan bruke hvis du ønsker å gi en gave til prosjektene.


NÅR DU INNGÅR AVTALE SOM FASTGIVER

Når du inngår en fast giveravtale mottar du et velkomstbrev fra oss, med en AvtaleGiroslipp du kan fylle ut og sende tilbake til oss portofritt (Hvis du ikke allerede har signert AG-avtalen på nettsiden, eller inngått fast avtale med Vipps.) Har vi ikke din adresse sender vi deg velkomstbrevet på e-post.

Har du ikke inngått AvtaleGiro/Vipps 'Faste betalinger' vil du motta papirgiro i posten.

Hvis du av ulike grunner ønsker å avslutte ditt giverforhold med oss kan du gjøre det via e-post eller telefon!

Du kan selv velge hva slags informasjon du ønsker å motta fra oss! Send oss en mail på kontor@nn.no eller ring oss på tlf: 33 07 12 00 så skreddersyr vi din avtale.

 

 

 

Powered by Cornerstone