Skolegang

Alle barn og unge har rett til inkluderende, rettferdig og god utdanning med muligheter for livslang læring (FNs bærekraftsmål nr 4)Norsk Nødhjelp jobberfor å sikre at flere barn barna får sin rettighet til god utdannelse oppfylt.

Vi fremmer barns skolegang gjennom familiestøtte, veiledning og aktiviteter i lokalsamfunnet i både Albania, Kenya og Tanzania, der det av ulike grunner er, eller er risiko for, skoleavbrudd.

Norsk Nødhjelp jobber for:

  • At barn under alternativ omsorg får tilgang til god utdanning.
  • Å forebygge skoleavbrudd ved bl.a. støtte til skolepenger, utstyr, oppfølging av familier og andre målrettede aktiviteter og tiltak i familier der barn står i risiko for frafall.  
  • Å jobbe for at barn med nedsatt funksjonsevne får tilgang til utdanning på lik linje med andre barn.
  • Å støtte ungdom i overgangen fra utdannelse til arbeidslivet og økonomisk selvstendighet.

Skoleprogrammet i Kenya

 

Skolegang Skolegang Skolegang

 

Powered by Cornerstone